Uggerby Kirke før 1920

Uggerby Kirke menes bygget ca. år 1200 af kampesten som en almindelig romansk landsbykirke.  Den målte 51,5 x 25 fod og var 27,5 fod høj.  Der var 147 siddepladser.

Her er et par gamle billeder fra før 1925.

Alter og prædikestol før ombygning i 1920'erne
Den lille kirke før tilbygning i 1920'erne

Om Uggerby kirke 1925 - 2007

I 1920'erne var sognet vokset (tre købmænd, manufaktur, skole osv), og man ønskede kirken gjort større. Efter en lang række trækkerier mellem menighedsråd og arkitekt blev kirken ombygget i 1923-25, så der nu er tårn mod vest, med orglet, og kirkeskibet tilbygget mod syd, til i alt ca. 186 pladser.

Samtidig blev alterpartiet rykket frem i kirken (så næsten alle i kirken kan se alteret), og koret delvist omgjort til præsteværelse.

Prædikestolen står uændret fra 1925.

Døbefonden af granit stod klemt inde ved foden af prædikestolen i kirkens nordlige side.

Kirkeklokken stammer fra 1473, men blev omstøbt i 1917 pga. revnedannelse.

Orgel
Kirken fik sit første orgel i 1925, bygget af A.C. Zachariassen.   I 1982 kom det nuværende Marcussen&Søn orgel med 10 stemmer.

 

ombygning ca 1925
Skole og lærerbolig

Uggerby Kirke før 2007

Alter set fra sideskib
Alter
Prædikestol med døbefonden klemt ind i hjørnet
Præsteværelset
To gamle messehageler