Du er her: 

Lysgudstjeneste i Uggerby Kirke

Af: Elsebeth Madvig
Søndag 2. februar 2020

Det var en særdeles velbesøgt kyndelmissefejring i Uggerby Kirke søndag aften. Kirkesanger Christina Kjærulff indledte gudstjenesten med at synge "Det er hvidt herude". Sognepræst Johan Hermann Rump talte i sin prædiken om de danske kyndelmissetraditioner, som vi fortsat vil bevare, selv det ikke lige frem "er hvidt derude"! 
Ungdomskoret sange en smuk motet - den svenske "Vär inte rädd för mörket, ty ljuset vilar där".
Ungkomskoret og Voksenkoret sang som postludium "Nu mister mørket magten til mørkets overmand" med tekst af Henning Toft Bro og musik af Rolf Ruggaard - inden vi alle blev budt på kaffe/te og lune pandekager. En rigtig hyggelige kyndelmisse-tradition blev afsluttet med en fælles farvel-sang: "Bliv hos os, når dagen hælder".

Del dette: