Du er her: 

Renovering og Udvidelse af Sulsted sognegård

RENOVERING og UDVIDELSE af SULSTED SOGNEGÅRD

I foråret 2019 besluttede menighedsrådet at iværksætte en renovering af sognegården, samt en mindre tilbygning til denne.

Den eksisterende sognegård er bygget i 1976 og har gennem årene været flittigt brugt til mange forskellige begivenheder. Der har naturligvis løbende været udført vedligeholdelse og forbedringer – herudover er køkkenet blevet udskiftet i 2016.

På baggrund af beslutningen tog menighedsrådet kontakt til Arkitekthuset Vodskov – med hvem vi med succes har gennemført to andre store projekter i de senere år, nemlig bygning af ny præstebolig i Vestbjerg i 2014, samt totalrenovering af tagkonstruktionen på Sulsted præstegård i 2016.

Arkitekthuset udarbejdede et oplæg, som menighedsrådet drøftede. Dette blev tilrettet efter disse drøftelser, og herefter godkendt på et menighedsrådsmøde, så vi i juni kunne fremsende ansøgning til provsti og stift, med henblik på godkendelser fra disse myndigheder. Godkendelser havde vi på plads fra såvel provsti som stift i november 2019. Finansieringen af renoveringen og udbygningen sker gennem en anlægsbevilling fra Aalborg Nordre provsti.

I november måned indgik vi derfor totalrådgiverkontrakt med Arkitekthuset Vodskov, som straks har igangsat arbejdet med at udarbejde og indhente nødvendige byggetilladelser, samt at få udarbejdet detaljeret projektgrundlag som udbudsmateriale på arbejdet.

Hovedområderne for renoveringen kommer til at omfatte ny tagbelægning og nye vinduer og døre på den eksisterende bygning, samt gennemgribende forbedring af toiletforholdene med udvidelse med et handicapvenligt toilet, samt større garderobeareal.

Selve udvidelsen/tilbygningen af sognegården sker mod sydøst, på en del af det eksisterende P - areal, og tilbygningen vil komme til at indeholde nyt mødelokale og en ny hovedindgang.

 

 

Del dette: