Høstgudstjeneste i Uggerby kirke

Erling Hansen og menighedsrådsformand Agnethe Nielsen

20.09.2015
Af: Elsebeth Madvig

Søndag 20. september 2015

Uggerby kirke var smukt pyntet til høstgudstjenesten. Kirkens kor under ledelse af organist Rolf Ruggaard og De Aalbæk Spillefolk stod for de musikalske indslag. Pastor C.C. Jessen bød velkommen og opfordrede menigheden til at bringe et høstoffter til de mange lidende mennesker i østen, den arabiske verden, og de som står lige uden for vores dør!
Efter gudstjenesten var der inviteret til dejlig middagsmad i Gl. Skole. Uggerby Menighedsråd benyttede lejligheden til at takke graverafløser Erling Hansen for hans indsats ved Uggerby kirke gennem mange år. Erling er netop gået på pension! De Aalbæk Spillefolk, som nu stillede med fuldt hold, spillede nogle dejlige og underholdende melodier.

Der blev i alt indsamlet kr. 2.758,- som går til Danmission og Folkekirkens Nødhjælp.

Del dette: