Julegudstjeneste for Tversted Skole

Så er elever, lærere, forældre og bedsteforældre ankommet til kirken.

"Fadervor, du som er i himlene!"..... og så tog eleverne over!

Charlotte, Madeleine, Rosa, Alberte og Mathilde

- synger "Last Christmas".

Tanja delte dejlige æbler ud.

Glædelig Jul til præst og nisse!

- Til de store drenge i 6. klasse,

og til lærerne Jesper og Karina;-)

22.12.2014
Af: Elsebeth Madvig

Mandag 22. december 2014

I dag var sidste skoledag inden julferien for elever og lærere på Tversted Skole. Efter fælles morgenmad og hygge i klasserne afsluttedes dagen med julegudstjeneste i Tversted kirke.
Vi sang de gode gamle julesalmer, pæsten læste og prædikede over juleevangeriet og alle bad Fadervor - ja, faktisk tog eleverne over for præsten her - de kunne selv;-)
Dagens overraskelse var, da Rosa og hendes englekor sluttede gudstjenesten med at synge "Last Christmas" a cappella. De gjorde de rigtig flot. Jeg tror at kirkens Ungdomskor må have fat i de dygtige piger;-)
På vejen ud af kirken fik alle børn og voksne et dejligt stort, rødt og saftigt Ingrid Marie æble af kirketjener Tanja.

Glædelig Jul til alle!

Del dette: