Organist

Rolf Ruggard
Tlf. 51 67 06 76
E-mail: rru@km.dk

Kirkesanger

Christina Kjærulff er fra april 2019 ansat som kirkesanger ved Tversted og Uggerby Kirker.
Christina skal også tage sig af Babysalmesang og arbejde med på Minikonfirmanderne.
Mail    christinakjaerulff@gmail.com
Telefon    61 27 66 88

Kirkebetjent og graver i Tversted

Tanja Høgh Nielsen
Tlf. 51 67 06 75
E-mail: thon@km.dk

Gravermedhjælper i Tversted

Vakant

Graver og kirketjener i Uggerby

Søren Baggesen
mail:   SOBA@KM.DK
telefon  51 67 06 74