Konfirmationsdatoer

2019 lørdag 4. maj kl. 10.30 i Uggerby Kirke

2020 lørdag 2. maj kl. 10.30 i Tversted Kirke

2021 lørdag 1. maj kl. 10.30 i Uggerby Kirke 

Indskrivning til konfirmandhold 2018-2019

HILSEN TIL DET NYE KONFIRMANDHOLD
 
Selve konfirmations-gudstjenesten finder sted lørdag d. 4. maj 2019, kl. 10:30 i Uggerby Kirke (Uggerhøjvej 24), men den forberedende undervisning vil foregå om onsdagen kl. 8:00-9:30 fra d. 22. august 2018 i Tversted Konfirmandhus (Skagensvej 59), hvorefter en bus kører holdet til Sindal Skole.   

Tilbuddet gælder dig, der skal gå i 7. klasse efter sommerferien, og som bor i Tversted og Uggerby eller har gået på Tversted Skole (eller har anden familiær tilknytning hertil). Du er velkommen på holdet uanset, om du er døbt eller ej, eller om du vil konfirmeres eller ej: Kristendommen er nemlig verdenshistoriens mest betydningsfulde religion, og Den Danske Stat har efter min universitetsuddannelse ansat mig til at prøve på at gøre dig klogere på Livets Store Spørgsmål… helt uden at du får lektier for!    Der er tale om et slags »bliv voksen«-kursus, hvor vi – gennem samtale, filmforevisning (med popcorn!), dans, udflugter, læsning af vor kulturs bibelske grundfortællinger, fællesarrangementer med egnens konfirmandhold og ved at synge berømte salmer fra den danske sangskat – vil lære Kristendommen (og os selv) bedre at kende.    Det er et gratis tilbud, som du ikke må gå glip af – og som du vil få gavn af i mange skolefag og glæde af i resten af dit liv (spørg selv eleverne på billedet i klassen over dig!).

Tversted-Uggerby Menighedsråd holder en indskrivnings-gudstjeneste søndag d. 26. august 2018, kl. 10:30 i Uggerby Kirke, hvor I & jeres forældre over en frokost kan møde mig og høre nærmere.
 
Jeg ser meget frem til at se jer alle!
sognepræst Johan Hermann Rump

Facebook.com/groups/TverstedKonfirmander

Tilmeldingsblanket, afleveres til sognepræsten

- - - - - - - - - - - - - - - - INDSKRIVNING PÅ KONFIRMATIONSHOLDET AUG. 2018-MAJ 2019

Videregiv nedenstående oplysninger til sognepræsten (evt. på johr@km.dk / tlf. 98 93 10 41): 

elevens
fulde navn:________________________________________________________________________

elevens fødselsdato:________________________________________________________________________

elevens adresse:___________________________________________________________________________

elevens mobiltelefonnr.:______________________________________________________________________

forældrenes mailadresse(r):______________________________________________________________________

(N.B.: giv besked, hvis konfirmandens navn & foto ikke må offentliggøres på hjemmesiden og i kirkebladet)