Uggerby Menighedsråd

I november 2020 har det nye menighedsråd i Uggerby konstitueret sig:  

Formand og sekretær (og valgbestyrelsesformand): Kathrine Madsen
Næstformand (og valgbestyrelsesmedlem): Ruth Hvims
Kasserer og kontaktperson: Frank Lund
Kirkeværge (bygninger): Mark Kern Olesen
Kirkegårdsværge: Johannes Skov
Fast medlem:   Sognepræst Johan Hermann Rump.

Stedfortrædere: 
Karina Thomsen
Rigmor Andersen
Poul Jørgensen

Udvalg:  
Præstegårdsudvalget: Johannes Skov og Mark Kern Olesen
Bibel-Bif-udvalget; Bibel-Bif-brugere
Kirkeblads-udvalget og aktivitetsudvalg: Kathrine Madsen og Torben Andersen
Musikudvalget: Søren Baggesen og Rolf Ruggaard
Ad hoc-udvalg: Rigmor Andersen
Bygningssagkyndig: Finn Nielsen

På foto ses fra venstre mod højre: 
Johannes Skov, Johan Hermann Rump, Ruth Hvims, Kathrine Madsen, Frank Lund, Karina Thomsen, Mark Kern Olesen. 
Ikke på foto:   Rigmor Andersen og Poul Jørgensen

Kontakt:  

navn mail   telefon
Kathrine Madsenkathrinemadsen@mail.dk5223 8020 
Ruth Hvimsruthhvims@gmail.com6172 5258
Mark Kern Olesentyffracing@icloud.com2877 0167
Frank Lundfrankcarstenlund@gmail.com4177 6562
Johannes Skovjohs.skov@gmail.com9897 5283
Johan Hermann Rumpjhr@km.dk9893 1041
Karina Thomsendigetvej_uggerby@hotmail.com4122 6805
Rigmor Andersenrigmorba@gmail.com2030 7772
Poul Jørgensenpouljorg@yahoo.com2256 9331