MedarbejdereOrganist og korleder

Rolf Ruggaard
Tlf. 51 67 06 76
Mail: rru@km.dk

Kirkesanger og leder af Babysalmesang og Børnebongo

Christina Kjærulff
Mail: christinakjaerulff@gmail.com
Tlf. 61 27 66 88

Graver og kirketjener i Tversted

Tanja Høgh Nielsen
Tlf. 51 67 06 75
Mail: thon@km.dk

Gravermedhjælper:
Gerti Skramdahl

Graver og kirketjener i Uggerby

Søren Baggesen
Tlf. 51 67 06 74
Mail: SOBA@KM.DK