MedarbejdereOrganist og korleder

Rolf Ruggaard
Tlf. 51 67 06 76
Mail: rru@km.dk

Kirkesanger og leder af Babysalmesang og Børnebongo

Vakant

Graver og kirketjener i Tversted

Tanja Høgh Nielsen
Tlf. 51 67 06 75
Mail: thon@km.dk

Gravermedhjælper

Gerti Skramdahl
Tlf. 29 67 10 13
Mail: gerti.harboe@gmail.com

Graver og kirketjener i Uggerby

Søren Baggesen
Tlf. 51 67 06 74
Mail: SOBA@KM.DK