Kalender

13aug kl. 17:00

Spaghettigudstjeneste i Uggerby Kirke

Vi mødes i kirken til bibelhistorie og sang. Der efter spiser vi aftensmad i Gl. …

13aug kl. 17:00
16aug kl. 09:00

Gudstjeneste i Tversted Kirke

Kirkekaffe og brød i Konfirmandhuset efter gudstjenesten.

16aug kl. 09:00
16aug kl. 10:30

Gudstjeneste i Uggerby Kirke

16aug kl. 10:30
23aug kl. 10:30

Gudstjeneste i Tversted Kirke (uden genåbningsfejring)

Fejringen af genåbningen af Tversted Kirke med biskop Henning Toft Bro som prædikant …

23aug kl. 10:30
26aug kl. 10:30

Ældregudstjeneste på Mariebo i Tversted

Alle er velkomne til at deltage i den månedlige gudstjeneste på Ældrecenter Mariebo, …

26aug kl. 10:30
27aug kl. 19:00

Filmklub BIBEL-BIF i Konfirmandhuset i Tversted

Vi kalder med glæde vores filmklub for »Bibel-Bif«, men vi har kun set to Bibel-film …

27aug kl. 19:00
30aug kl. 10:30

Gudstjeneste i Uggerby Kirke

Efter gudstjenesten er der indskrivning og frokost for konfirmander & forældre.

30aug kl. 10:30
29sep kl. 19:00

Filmklub BIBEL-BIF i Konfirmandhuset i Tversted

Og så nåede vi ikke vores marts-film med mand/kvinde-temaet – altså det biografiske …

29sep kl. 19:00

Kirkeåret

Kirkeåret begynder første søndag i advent. Advent er de fire søndage før jul, hvor vi venter på, at Jesu skal komme. Det er kirkeårets nytår.

Adventstiden og Helligtrekonger-tidens helligdage beregnes i forhold til julen, som vi fejrer den 25. december. Helligtrekonger er den 6. januar, 12 dage efter jul. Det var den dag de tidligst kristne fejrede Jesus, men romerne havde en fest den 25. december, derfor blev julen senere flyttet dertil. Den 6. januar blev så de hellige tre kongers dag.  

Fastetidens og påsketidens helligdage beregnes ud fra påske.  

Mens julen ligger fast, så kan påskedag ligge mellem den 22. marts og den 25. april.
På kirkemødet i Nikæa i 325 blev det fastslået, at påsken skulle holdes på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Derfor kan antallet af søndage efter Helligtrekonger og søndage efter Trinitatis variere.  

Pinse betyder halvtreds, altså 50 dage efter påske. Pinse er der, hvor Helligånden kommer ned til Jesu disciple og fortæller, at de skal tage ud at berette for folk om kristendommen og døbe dem. Pinsen er kirkens fødselsdag. 

Trinitatis betyder Treenighed. I kirkeåret er det søndagen efter pinse, men hele tiden efter til advent hedder Trinitatistiden. Det er kirkens tid. Tiden efter det store drama mellem jul og påske.  

Hvilken tekst bruges de forskellige søndage?    Se link til Bibelselskabet. 

Folkekirken har fastlagte rækker af bibellæsninger til kirkeårets helligdage. De to tekstrækker er senest revideret i den alterbog, der er autoriseret 12. juni 1992.  

Den største ændring er, at der - ud over de to bibellæsninger fra Det nye Testamente -  nu (fra 2002) også læses en tekst fra Det gamle Testamente.  

Tekstrækkerne er trykt bag i salmebogen. De to tekstrækker bruges sådan, at 1. tekstrække bruges i de kirkeår, hvis størstedel ligger på ulige årstal mens 2. tekstrække bruges, når størstedelen af kirkeåret ligger på lige årstal.  

Kirkeåret slutter med sidste søndag i Trinitatis. Kirkeåret følger månen, hvorimod kalender-året følger solen.

Dette er uddrag af information om kirkeåret fra Landsforeningen af Menighedsråd.