Kalender

07jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Tversted Kirke

Efter årets tre største højtider – Jul (om Gud Fader), Påske (om Guds Søn) og Pinse …

07jun kl. 10:30
09jun kl. 19:00

Orienterings- og menighedsmøde i Uggerby

Optakt til Valg til Menighedsråd 2020. HUSK, du bestemmer, hvad din kirke kan, så mød …

09jun kl. 19:00
11jun kl. 19:00

Orienterings- og menighedsmøde i Tversted

Optakt til Valg til Menighedsråd 2020. HUSK, du bestemmer, hvad din kirke kan, så mød …

11jun kl. 19:00
14jun kl. 09:00

Gudstjeneste i Tversted Kirke

Kirkekaffe og brød i Konfirmandhuset efter gudstjenesten.

14jun kl. 09:00
14jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Uggerby Kirke

14jun kl. 10:30
15jun kl. 19:00

Spændingsfilm & fællesspisning KUN for mænd!

Hvad varer længst: ærlighed eller pænhed? Det er mandigt at være modig, men har du …

15jun kl. 19:00
21jun kl. 09:00

Gudstjeneste i Uggerby Kirke

Kirkekaffe med brød i Gl. Skole.

21jun kl. 09:00
21jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Tversted Kirke (dåb)

21jun kl. 10:30
23jun kl. 19:00

Skt. Hans Aften i Uggerby

Menighedsrådet og Borgerforeningen håber på endnu en dejlig midsommerfest på …

23jun kl. 19:00
24jun kl. 10:30

Ældregudstjeneste på Mariebo i Tversted

Alle er velkomne til at deltage i den månedlige gudstjeneste på Ældrecenter Mariebo, …

24jun kl. 10:30
28jun kl. 09:00

Gudstjeneste i Tversted Kirke v/René Højgaard Olsen

Kirkekaffe og brød i Konfirmandhuset efter gudstjenesten.

28jun kl. 09:00
30jun kl. 19:00

Filmklub BIBEL-BIF i Konfirmandhuset i Tversted

Tænk, hvis corona-smitten eller lignende eskalerer og næsten lægger verden øde med …

30jun kl. 19:00
29jul kl. 19:00

Filmklub BIBEL-BIF i Konfirmandhuset i Tversted

Efter en så dyster omgang (der ikke er for sarte sjæle!) trænger vi til noget lyst & …

29jul kl. 19:00
27aug kl. 19:00

Filmklub BIBEL-BIF i Konfirmandhuset i Tversted

Vi kalder med glæde vores filmklub for »Bibel-Bif«, men vi har kun set to Bibel-film …

27aug kl. 19:00
29sep kl. 19:00

Filmklub BIBEL-BIF i Konfirmandhuset i Tversted

Og så nåede vi ikke vores marts-film med mand/kvinde-temaet – altså det biografiske …

29sep kl. 19:00

Kirkeåret

Kirkeåret begynder første søndag i advent. Advent er de fire søndage før jul, hvor vi venter på, at Jesu skal komme. Det er kirkeårets nytår.

Adventstiden og Helligtrekonger-tidens helligdage beregnes i forhold til julen, som vi fejrer den 25. december. Helligtrekonger er den 6. januar, 12 dage efter jul. Det var den dag de tidligst kristne fejrede Jesus, men romerne havde en fest den 25. december, derfor blev julen senere flyttet dertil. Den 6. januar blev så de hellige tre kongers dag.  

Fastetidens og påsketidens helligdage beregnes ud fra påske.  

Mens julen ligger fast, så kan påskedag ligge mellem den 22. marts og den 25. april.
På kirkemødet i Nikæa i 325 blev det fastslået, at påsken skulle holdes på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Derfor kan antallet af søndage efter Helligtrekonger og søndage efter Trinitatis variere.  

Pinse betyder halvtreds, altså 50 dage efter påske. Pinse er der, hvor Helligånden kommer ned til Jesu disciple og fortæller, at de skal tage ud at berette for folk om kristendommen og døbe dem. Pinsen er kirkens fødselsdag. 

Trinitatis betyder Treenighed. I kirkeåret er det søndagen efter pinse, men hele tiden efter til advent hedder Trinitatistiden. Det er kirkens tid. Tiden efter det store drama mellem jul og påske.  

Hvilken tekst bruges de forskellige søndage?    Se link til Bibelselskabet. 

Folkekirken har fastlagte rækker af bibellæsninger til kirkeårets helligdage. De to tekstrækker er senest revideret i den alterbog, der er autoriseret 12. juni 1992.  

Den største ændring er, at der - ud over de to bibellæsninger fra Det nye Testamente -  nu (fra 2002) også læses en tekst fra Det gamle Testamente.  

Tekstrækkerne er trykt bag i salmebogen. De to tekstrækker bruges sådan, at 1. tekstrække bruges i de kirkeår, hvis størstedel ligger på ulige årstal mens 2. tekstrække bruges, når størstedelen af kirkeåret ligger på lige årstal.  

Kirkeåret slutter med sidste søndag i Trinitatis. Kirkeåret følger månen, hvorimod kalender-året følger solen.

Dette er uddrag af information om kirkeåret fra Landsforeningen af Menighedsråd.