Sagt og skrevet, ord til opmuntring og inspiration

Her ventes pluk fra aviser, foredrag mm.

Evt. forslag kan sendes til tverstedpastoratwebmaster@gmail.com 

Klassiske (gamle) kristne bøger kan du hente gratis her på Sjeleskatt.  

Læserne skriver

Her er plads til breve fra og til læserne
Gode indlæg, spørgsmål og forslag modtages med tak.  

Narcissisme, at være meget selvoptaget

Narcissismen fik medvind i 1960’erne og de efterfølgende år.
Man skulle realisere sig selv, og ikke finde sig i noget.

Ordet "narcissisme" peger tilbage til græsk mytologi, med fortællingen om Narcissos, som blev så forelsket i sit eget spejlbillede, at han ikke kom videre i livet, og ikke kunne elske andre.

Sørine Gotfredsen skriver i Kristeligt Dagblad 16.10.15 "Nåde er at blive befriet fra sig selv".

Hun giver - let omskrevet - følgende råd til at forebygge/modvirke narcissisme i sit liv:  
 1.  Ring ofte til dine venner, hold kontakt, du kan ikke undvære dem. 
 2.  Hvis du mest værdsætter dit eget selskab, kan det føre til foragt for andre. 
 3.  Sæt dig godt ind i Danmarks og Europas historie, så du bliver bevidst om din plads i slægten.
 4.  Gå i kirke, og hav tålmodighed til gudstjenesten bliver meningsfuld. Salmernes tekst er fuld af mening. 
 5.  Meld ikke afbud til besøg og selskabelighed. Det er en pligt at bidrage til fællesskabet. 
 6.  Få børn inden det bliver for sent. Det er en livsopgave at give livet videre. (*)   
 7.  Gå ikke forbi et andet menneske uden at se op og hilse. 
 8.  Læs mange romaner, det er lige så vigtigt som at leve fysisk sundt. (**) 
 9.  Væn dig af med at fotografere alting, især dig selv. 
 10. Vær ikke bekymret for, om du fremstår som et moralsk og vellykket menneske. 
       Gør blot din pligt og tjen en sag.  

(*)   Sørine fik ikke selv børn, og angrer dette.

(**) Tre værdifulde romaner nævnes: 
 Henrik Pontoppidan  "De dødes rige".  
 Karl Ove Knausgård  "Min kamp 1-6"    
 Fjodor Dostojevskij:   "Forbrydelse og straf". 

Ord, som rammer plet

"Rig er ikke den, som har meget, men som behøver lidt" 
(KD 03.06.2013, side 4).

"Et godt liv er at indse, at et godt liv ikke nødvendigvis er et let liv". 
(Psykiatriinformation juni 2013, side 14)  

At leve med og uden Gud

"Det er ikke muligt at leve eller dø uden Gud, 
- men det er muligt at tro, at du gør det!
Hvis du tror, at du lever og dør uden Gud, vil du opleve, at du gør det. 
Du kan have denne oplevelse, lige så længe du ønsker det. 
Du kan gøre en ende på denne oplevelse, så snart du vælger at gøre det." 
Walsch amrk. forfatter,

Prædiken med efterfølgende samtale

Biskop Steen Skovsgaard skriver i KD (Kristeligt Dagblad) 31.12.12,
at prædiken kan forbedres, hvis menigheden drøfter den bagefter.
Prædiken skal være velforberedt, pege på Jesus og nå ind til tilhørernes hjerte. 

TAs kommentar:
For at prædiken kan diskuteres, må den være så struktureret, 
at tilhørerne kan huske hovedtrækkene bagefter. 
Dette kan fremmes, ved at præsten afslutter med et resumé af prædiken. 
Biskop Georg Geil gjorde dette hver gang han prædikede.

Udvalgte prædikener

Her forventes med tiden at blive en lille prædikensamling, til opmuntring og opbyggelse for menigheden. 
Den nyeste prædiken står øverst.

1. søndag i advent 2015 Jesus læser teksten i Nazaret

29. november 2015     1. søndag i advent, 2. tekstrække.  
"I dag er dette skriftsted gået i opfyldelse"  

Prædiken ved pastor C.C. Jessen

Nytårsdag om bøn og Fadervor

Nytårsdag 1. januar 2014.     
Prædiken  v/ pastor Michael Schwensen   

Septuagesima søndag

De betroede talenter.  
pastor Marie-Louise Irmgaard Sørensen prædiker 28. januar 2018.   
Læs prædiken her.

Mariæ Bebudelsesdag

6. april 2014      
Prædiken   v/ pastor Michael Schwensen

1. søndag efter påske. Kærlighed til Jesus

24. april 2014   Prædiketekst Johannes 21, 15-19.       
Prædiken    v/ pastor Michael Schwensen  

2. søndag efter påske. Konfirmation

Jesus er den gode hyrde.  
Tale til konfirmanderne v/Pastor Michael Schwensen

Kristi Himmelfartsdag

29. maj 2014     
Prædiken   v/ pastor C.C. Jessen  

8. søndag efter trinitatis. "At bygge på klippen"

10. august 2014   Matt 7,22-29    "At bygge sit hus på klippen".       
Prædiken ved pastor Michael Schwensen  

16. s.e. Trinitatis: Jesus opvækker Lazarus fra de døde

Kan de døde blive levende igen?   Johan Hermann Rump prædiker om Lazarus
Læs referat af søndagens prædiken her.