Kirkeliv

Her vil vi gerne lægge indlæg med inspiration til udvikling af menighedens liv i og omkring kirken, hele ugen.

Evt. forslag kan sendes til tverstedpastoratwebmaster@gmail.com

Dynamisk kirke og biskop på åremål

En artikel fra Dansk Kirketidende/Grundtvigsk Forum skriver polemisk om en dynamisk kirke i sammenhæng med biskopper ansat på åremål.

I have a dream

En kirkegænger dag-drømmer her om, hvordan det kunne være, hvis livet slipper løs ...   
Og overvejer videre, hvad "Liv i Kirken" er.
Og spekulerer på, hvordan man finder dette "liv" 

En præsts visioner

En præst har gjort gode erfaringer, og giver dem videre.
Læs bogen "Kirke for Folket" af Jørgen Jørgensen, forlaget ProRex. 

Visioner er starten på udvikling!

Kirke.dk giver et bud på udvikling af kirkelivet.

I fem punkter giver Claus Due forslag til gode prioriteringer i sognet     

Claus Due er kommunikationsrådgiver, og har netop udgivet bogen
"Sæt mål for dit sogn. Og nå det!"   
Det skulle være en god og praktisk bog om kommunikation til kirker. 
Bogen er anmeldt på Kirke.dk  

Kirkens Liv og Vækst

Hvordan får vi kristenlivet og kirkelivet til at blomstre og gro?
Hvordan gør vi kirkelivet til et sted, hvor alle gerne kommer - helt frivilligt? 
Hvordan inkluderer vi de unge og børnefamilierne? 

Måske er det ekstra svært i små sogne, hvor der er begrænsede ressourcer.
Rundt i Danmark arrangeres utallige inspirationsmøder for menighedsråd og medarbejdere.
Talløse er forslag om anderledes gudstjenester, foredrag, happenings osv.  Fælles for disse gode forslag er, at de stort set ikke øger kirkegangen eller kirke-engagementet.

En tysk luthersk teolog, Christian Schwarz, har forsket i kirkeudvikling gennem mange år.
Hans forslag er, at man ikke slider sig ned med talrige arrangementer, men prøver at analysere:  hvad fungerer godt i vores kirke, og hvad trænger til udvikling. 

Han sætter fokus på otte områder:
1)  Vi er gode til at kalde og oplære nye folk i arbejdet i sognet.
2)  Vi opsøger de folk, som har særlige nådegaver/evner, så disse nådegaver kan komme i brug. Og vi beder om nye nådegaver, hvor der er behov for det.
3)  Vi lægger op til et engageret trosliv, eller som han kalder det:  hengiven spiritualitet. Dvs. et aktivt liv i denne verden, hvor vi har grundlag i ordet/Bibelen, og vi er ledet af Helligånden.
4)  Vore ledelsesform, vore møder, programmer mm. er struktureret, så de fremmer kirkens målsætning.
Eller sagt på en anden måde:  det, vi gør, fungerer efter kirkens hensigt.
5)  Gudstjenesterne er til inspiration og glæde. Ikke en pligt-forestilling, som vi passivt overværer. Dette er hele menighedens med-ansvar.
6)  Vi opfordrer til - og fremelsker - deltagelse i små grupper. På den måde har menighedens medlemmer et nært fællesskab i kirkens ånd, og der opstår et stærkt netværk.
7)  Evangeliet forkyndes, det er hele menighedens opgave. Nogle gør det i ord, andre i holdning og handling.
8)  Menigheden er præget af kærlige relationer og fællesskab.

Før vi kaster os i arbejdstøjet og sætter en masse i gang, anbefales det at analysere kirkens nuværende tilstand for at blive klar over, hvor behovet for udvikling er størst.
Det vil være oplagt at lave denne analyse først i menighedsrådene, og dernæst på menighedsmøder.
Et spørgeskema kan hjælpe os på vej.