Inspiration

Kære læser 

Inspirationspunkterne redigeres af Torben Andersen (TA).
Emnerne har oftest ikke været drøftet i menighedsrådene, og er ikke nødvendigvis udtryk for alles mening. 

Send gerne mail med din mening og ideer til
tverstedpastoratwebmaster@gmail.com 

Noget af stoffet her kan virke banalt, andet kan være svært at forstå.
Men tanken er, at her skal være inspiration for både begyndere og øvede inden for kristentroen.

God læselyst!

Set og sket