Velsignelse

Velsigne betyder at gøre eller ønske “godt tegn”.
Velsigne er at ønske lykke, fremgang, trivsel.
At bede om Guds velsignelse over et menneske er at bede om,
at Gud særligt vil vogte og hjælpe dette menneske.

Der benyttes flere velsignelser i kirken: 
Helt fast er den aronitiske velsignelse, dvs. den velsignelse, som Aron (og de andre præster) lyste over det jødiske folk, se 4. Mosebog kap. 6.
“Herren velsigne og bevare dig.   
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. 
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred”.  
Det er stærke og indholdsrige ord; de er med til at afslutte den danske højmesse. 

Indholdet i den aronitiske velsignelse er på sin vis mystisk og mirakuløst: 
Gud, som intet menneske kan se, lader os se sit ansigt,
han samler sin opmærksomhed mod os og
fylder os med sin kærlighed og fred. 

Den apostolske velsignelse findes i 2. Korintherbrev kap. 13,13: 
“Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!”