Hjemmegudstjeneste dec. 2020 til (hvornår??)

I kirkebladets sidste side kan du læse, hvilken søndag vi er kommet til.  
Se evt. på Bibelselskabets hjemmeside

1)   Indledende bøn:  
Kære Gud og Far i Himmelen.
Velsign denne stund, hvor jeg/vi gerne vil møde dig i sang, bøn og læsning. 

2)   Syng en salme

3)   Læs teksten før dagens evangelium "lektie" eller "epistel"

4)   Læs/sig/syng  Trosbekendelsen    (står allerbagest i Salmebogen)   

5)   Syng en salme       

6) Læs evangelieteksten
Overvej/tal om, hvad teksterne har at sige dig/jer i dag.

7)   Bed bønnen Fadervor  
Tilføj evt:     Særligt vil jeg sige tak for……..
Og jeg vil gerne bede dig velsigne/hjælpe………..  

8)   Bed velsignelsen 
”Herre, vi beder om, at du vil velsigne og bevare os.
At du vil lade dit ansigt lyse over os og være os nådig
At du vil løfte dit ansigt mod os og give os din fred.
Amen”  

9)   Syng en salme

10)   Afslutningsbøn, f.eks: 
”Kære Far i Himmelen, Jesus vor frelser og gode Helligånd, vor trøster.
Tak for alt det, du har givet os i dag.
Hjælp os til at leve sammen i kærlighed, med dig og vore medmennesker i den kommende uge.
Amen”. 

Gudstjenester i radio og TV, julen 2020

Se en oversigt her.