Gudstjenesten

Højmessen søndag kl. 10.00 eller 10.30 er den klassiske gudstjeneste, og er underlagt flest regler og bestemmelser. Se Inspiration >> Kirketips ang. teksterne.

Gudstjenester på andre tidspunkter er mere fri, og kan blive til "familiegudstjeneste", spagettigudstjenste", "ungdomsgudstjeneste", "spejdergudstjeneste" osv. 

Højmessen har et rammeforløb, typisk:  
Præludium:   der spilles et stykke musik som indledning
Indgangsbøn bedes af kordegn, kirketjener eller menigt medlem. 
Første salme synges 
Præsten hilser menigheden "Herren være med jer". Og menigheden svarer i kor. 
Kirkebøn "kollekt" bedes af præsten. 
Første tekstlæsning, oftest fra Det Gamle Testamente. *
Den anden salme synges.   
Den anden tekstlæsning
 fra Det Nye Testamente. *
Trosbekendelse synges eller siges i kor *
Den tredje salme synges

Præsten går på prædikestolen og beder en kort bøn før
Tredje tekstlæsning = evangelieteksten, som er basis for prædiken. *
Prædiken   
Kirkebøn 
Meddelelser
Velsignelse (den apostoliske)  *

Fjerde salme 
Nadver indstiftes
*
Nadver gennemføres 
Femte salme synges 
Bøn = kollekt 
Velsignelse (Den aronitiske) *
Sjette salme synges
Udgangsbøn
Postludium, musikstykke 

Vi er vant til at blive siddende, til postludiet er færdigt. 
* betyder, at menigheden står op. 

Evt. barnedåb lægges oftest før prædiken. 
Ordning for højmesse og andre ritualer findes i salmebogen, efter salmerne. 

Om tekster og kirkeår, se Inspiration >> Kirketips. 

lokke lokke

Der er mange måder at forsøge at lokke folk i kirke på. 
Her er en dramatisk måde. YouTube video.