Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Tversted

3. søndag i fasten. Morgengudstjeneste i Tversted Kirke, efterfulgt af kirkekaffe.

24. mar 09:00
10:00
24. mar 09:00 -
10:00

Gudstjeneste på Mariebo onsdag

Gudstjeneste på Mariebo, Tannisbugtvej 24 i Tversted. Alle er velkommen, der er …

27. mar 10:30
11:30
27. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tversted

Midfaste søndag. Pastor Lars Rasmussen Brinth har tjenesten. Der er barnedåb.

31. mar 10:30
11:30
31. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tversted Kirke

Mariæ bebudelsesdag.  Der er kirkekaffe efter gudstjenesten. 

7. apr 09:00
10:00
7. apr 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Uggerby Kirke

Mariæ bebudelsesdag, 9 mdr. til jul.  

7. apr 10:30
11:30
7. apr 10:30 -
11:30

Gudstjenesten

Højmessen søndag kl. 10.00 eller 10.30 er den klassiske gudstjeneste, og er underlagt flest regler og bestemmelser. Se Inspiration >> Kirketips ang. teksterne.

Gudstjenester på andre tidspunkter er mere fri, og kan blive til "familiegudstjeneste", spagettigudstjenste", "ungdomsgudstjeneste", "spejdergudstjeneste" osv. 

Højmessen har et rammeforløb, typisk: 
Præludium
:   der spilles et stykke musik som indledning
Indgangsbøn bedes af kordegn, kirketjener eller menigt medlem.
1. salme synges
Præsten hilser menigheden "Herren være med jer". Og menigheden svarer i kor.
Kirkebøn "kollekt" bedes af præsten.
1. tekstlæsning, oftest fra Det Gamle Testamente. *
2. salme.  
2. tekstlæsning fra Det Nye Testamente. *
Trosbekendelse synges eller siges i kor *
3. salme

Præsten går på prædikestolen og beder en kort bøn før
3. tekstlæsning = evangelieteksten, som er basis for prædiken. *
Prædiken  
Kirkebøn

Meddelelser
Velsignelse
 (den apostoliske)  *

4. salme
Nadver indstiftes *
Nadver gennemføres
5. salme
Bøn, kollekt
Velsignelse (Den aronitiske) *
6. salme
Udgangsbøn
Postludium
, musikstykke
Vi er vant til at blive siddende, til postludiet er færdigt.

* betyder, at menigheden står op. 

Evt. barnedåb lægges oftest før prædiken.

Ordning for højmesse og andre ritualer findes i salmebogen, efter salmerne. 

Om tekster og kirkeår, se Inspiration >> Kirketips

lokke lokke

Der er mange måder at forsøge at lokke folk i kirke på.
Her er en af de mere fantasifulde.
Vi kan ikke love samme service i Uggerby og Tversted kirker.

Her er en anden, mere dramatisk. YouTube video.