Besøgsvenner søges

Besøgstjenesten i Sørig, Tversted og Uggerby sogne søger besøgsvenner.

Sørig sogns besøgstjeneste, som har eksisteret siden 2006, har ændret navn til at hedde besøgstjenesten for Sørig, Tversted og Uggerby sogne, da Tversted og Uggerby Menighedsråd  er gået med i arbejdet og  bidraget med et årligt tilskud som blandt andet bruges til en udflugt eller en frokost på en restaurant. Dette kræver buskørsel, ofte med liftbus. De øvrige udgifter finansieres af Kirkens kasse.
Besøgstjenestens formål er at skabe kontakt mellem mennesker der på grund af sygdom, eller manglende kræfter let bliver ensomme i en fortravlet tid.

Der er stor interesse blandt de ældre for at få et besøg, og det er til lige stor glæde for begge parter. Man kan aftale hyppighed og længde af besøgene F.eks. en gang om ugen eller hver 14. dag.

Der er tale om ulønnet arbejde, der udgår fra den lokale folkekirke. Til gengæld får du oplevelser, livsindhold og gode venskaber, fællesskab med andre besøgsvenner på fællesmøder og inspirationsdage.
Besøgsvennen og modtageren aftaler, hvad tiden skal brugs til. Det kan være at hygge sig og tale sammen eller gå tur osv. 
Besøgsvennen skal ikke erstatte den offentlige hjælp eller udføre praktisk arbejde i hjemmet, men være med til at skabe en personlig kontakt.
Besøgsvennerne mødes 2-3 gange om året, hvor man udveksler erfaringer og tilrettelægger kommende arrangementer bl. Andet julehygge og udflugterne samt eventuelle kurser, der kan være til glæde for alle.

Er du interesseret i at blive besøgsven, bedes du kontakte:

Agnethe Nielsen på telefon 23319927 
E-mail agnethe.christine@nielsen.mail.dk

Eller Lissy Wittendahl på telefon 61426858
E-mail lissyw1@gmail.com