Hvad sker....

Klik i højre side, eller studér Kalenderen.  

Den nye FILMKLUB: Bibel-Bio finder du blandt knapperne i venstre side !! 

Hvis du i øvrigt vil have fakta om kirkelige handlinger, så klik på INFO-knappen øverst til højre.

Emnerne under "Aktiviteter" er redigeret af Torben Andersen (TA)